06-10609013
 • a5.jpg
 • b2a(.jpg
 • b2b.jpg
 • b2d.jpg
 • b2e.JPG
 • b2f(.JPG
 • b2f.jpg
 • b2z.jpg
 • d1JPG.jpg
 • d2.JPG
 • d3.jpg
 • IMG_5566.JPG
 • IMG_7681.JPG
 • IMG_7702.JPG
 • IMG_7921.JPG
 • IMG_7926.JPG
 • IMG_8048.jpg
 • z1JPG.jpg
De praktijk is online geopend! 

We maken gebruik van beeldbellen, chatten, telefoneren en eventuele buitensessies om jullie als ouders, maar ook de kids en jongeren te ondersteunen. Helemaal in deze verwarrende tijd. 

Neem contact op via: info@cobywille.nl
 
Samen komen we hier doorheen. Verloop/ wat kunt u verwachten?

Voorafgaand vindt er een gesprek met het kind/jongere en verzorgers/opvoeders plaats. De informatie van ouders of opvoeders is belangrijk, als ouder of opvoeder speelt u een essentiële rol bij het veranderingsproces van uw kind. U bent een belangrijke hulpbron voor het kind. Het is van belang voor de therapie dat u bereid bent een actieve rol in het veranderingsproces van uw kind in te nemen. Er wordt namelijk in betrekkelijk korte tijd een intensieve band opgebouwd waarin er gewerkt wordt aan een gezamenlijk doel.

Na aanmelding, op eigen initiatief of via doorverwijzing, volgt een intakegesprek met u. We praten dan over de problemen die uw kind ervaart. U krijgt van te voren een vragenlijst. Die nemen we ook door. We stellen dan gezamenlijk vast, waar ik u en uw kind mee kan helpen.  

Na het tekenen van een behandelovereenkomst, wordt zo snel mogelijk gestart. Bij de therapie volgt na vijf sessies (van een 50 minuten) weer een gesprek met u om het resultaat te bespreken. We beslissen dan samen hoe we verder gaan.

De kosten kunnen ook vergoed worden via de aanvullende verzekering. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over (gedeeltelijke) vergoeding voor uw therapiekosten kunt u ook kijken op http://www.vit-therapeuten.nl onder het kopje ‘Cliënten’, ‘Overzicht vergoedingen’.

Ik sta u graag te woord om vragen te beantwoorden of een afspraak te maken. Dan kunt u uw verhaal vertellen, uw vragen stellen en kunnen we samen kijken of en op welke manier de praktijk voor Intergratieve therapie u kan ondersteunen.

Praktische zaken:

 • De eerste vijf sessies zijn belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen. Tijdens gesprekjes en spel, onderzoek ik de klacht of het probleem en kijk ik samen met het kind of jongere welke middelen (interventies) ingezet kunnen worden.
 • Afhankelijk van het tempo en de mogelijkheden van het kind wordt er een plan opgesteld.
 • Er vindt na iedere vijf sessies een oudergesprek plaats, uiteraard kan dit op verzoek ook tussendoor plaatsvinden (er zijn kinderen die al vrij snel een verandering laten zien, er zijn ook kinderen die meer tijd nodig hebben).
 • Een sessie duurt vijftig minuten. Dit geldt ook voor de oudergesprekken.
 • De sessies en de oudergesprekken kosten 65 euro per sessie, dit is incl. 21% BTW.
 • Bij een aanvullende verzekering wordt de sessie grotendeels vergoed, u kunt bij uw zorgverzekeraar hier naar vragen. U kunt ook informatie vinden op de site van de VIT www.vit-therapeuten.nl
 • Een eventuele observatie op school, inclusief een nagesprek met de leerkracht, kost 80 euro.
 • Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze sessie wel volledig in rekening gebracht.
 • De sessies kunnen op video worden vastgelegd. Zo kan ik mij tijdens de sessies volledig richten op het gesprek, of op het spel en kan ik mijn aantekeningen en observaties na afloop verwerken. Uiteraard wordt hier van te voren toestemming voor gevraagd.

Privacy

Tijdens de sessies komt vertrouwelijke informatie ter ore. Ik ben beëdigd en heb beloofd hiermee vertrouwelijk om te gaan. Samen met uw kind zoek ik naar mogelijkheden om bepaalde gevoelens te delen. De inhoud van de therapie is vertrouwelijk en privé voor het kind. Het kind mag er uiteraard alles over vertellen. Ik vertel alleen die zaken aan opvoeders en verzorgers waarvan het kind aangeeft dat ze van belang zijn.

 

Coby Wille

Wommelserweg 9
8804 NK Tzum
 

Contact

Mobiel: 06-10609013
Email: info@cobywille.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 09:00 - 17:00 uur

Momenteel is er geen wachttijd.

Registratie

KVK: 51361264
AGB: pr. 90055924 zv. 90047337 
VIT Nmr: 41012A                        
BCZ Nmr: 103223R