06-10609013
 • a5.jpg
 • b2a(.jpg
 • b2b.jpg
 • b2d.jpg
 • b2e.JPG
 • b2f(.JPG
 • b2f.jpg
 • b2z.jpg
 • d1JPG.jpg
 • d2.JPG
 • d3.jpg
 • IMG_5566.JPG
 • IMG_7681.JPG
 • IMG_7702.JPG
 • IMG_7921.JPG
 • IMG_7926.JPG
 • IMG_8048.jpg
 • z1JPG.jpg

Waarom integratieve kinder- en jongeren therapie?

Als opgroeiend kind gebeurt er veel. De hersenen ontwikkelen zich in een snel tempo en ook de lichamelijke veranderingen zijn zichtbaar. Soms zijn er perioden dat kinderen of jongeren zich niet prettig voelen. Er kan sprake zijn van angst, pestproblematiek, eet -, slaap of andere problemen.

Het mooie aan de integratieve aanpak is dat er vanuit de kracht van de mens wordt gedacht en gewerkt; het kind weet zelf wat het weet, kan en doet! Aan deze therapie ligt de gedachte ten grondslag dat wij mensen integrale wezens zijn bij wie emotionele, mentale, gedragsmatige, sociale, spirituele en lichamelijke dimensies op te merken zijn.

Elk mens is anders en daarom wordt er bij de integratieve therapie gebruik gemaakt van verschillende behandelmodellen die aansluiten bij de beleving. De klacht of behandelmethode staat niet centraal, maar de mogelijkheden van het kind om met de klacht of het probleem om te gaan. Het kind/jongere krijgt handvatten en de ruimte, om op een eigen unieke wijze te leren omgaan met dat wat hem of haar dwars zit.

Integratieve therapie vereist creativiteit en durf. Maar bovenal vraagt het om echt te luisteren naar het kind/jongere en het kind/jongere serieus te nemen. De belangen van het kind en jongere staan hierbij voorop. De behandeling is een proces waarbij de diagnose niet vast staat maar gedurende de sessies wordt bijgesteld. Dit maakt dat integratieve kinder- en jongerentherapie kortdurend is. Het kind wordt weer snel op de rails gezet om verder te gaan.

Wanneer kan integratieve therapie ingezet worden?

Integratieve therapie kan zinvol zijn bij:

 • rouw- en verliesverwerking;
 • moeite met het aangeven van grenzen;
 • voorkomen van stress;
 • depressieve gevoelens;
 • last hebben van pestgedrag;
 • verlies van vertrouwen in eigen functioneren, minderwaardigheidsgevoel;
 • eetproblematiek;
 • slaapproblematiek;
 • angsten (o.a. faalangst);
 • hoog gevoeligheid;
 • relatieproblemen;
 • motivatieproblemen;
 • overbelast zijn (prikkelbaarheid, stress, opgebrand zijn);
 • lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak;
 • leren omgaan met een stoornis en de beperkingen daarvan;
 • combinatie van verschillende factoren.

Therapievormen

 • Integratieve Kinder- en Jongerentherapie
 • Integratieve Kinder- en Jongerencoaching
 • Ouderbegeleiding

Vormen van interventies

Afhankelijk van de behoefte van het kind/jongere en het probleem worden bewuste interventies ingezet zoals: spel, actieve en passieve imaginaties, toneel, omgang met dieren (paarden, hond, konijnen en cavia’s), creativiteit (schilderen/boetseren), wandelen of werken in de broeikas. Indien er sprake is van traumaverwering kan eventueel EMDR* ingezet worden.

*EMDR staat voor Eye Movement Desensitization en Reprocessing en is een ‘eerste keus behandeling’ om nare ervaringen te verwerken. EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Vandaag de dag is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen. Maar ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. Het is een effectieve en efficiënte behandelmethode en is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Meer informatie: www.emdr.nl.

 

Coby Wille

Wommelserweg 9
8804 NK Tzum
 

Contact

Mobiel: 06-10609013
Email: info@cobywille.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 09:00 - 17:00 uur

Momenteel is er geen wachttijd.

Registratie

KVK: 51361264
AGB: pr. 90055924 zv. 90047337 
VIT Nmr: 41012A                        
BCZ Nmr: 103223R