06-10609013
 • a5.jpg
 • b2a(.jpg
 • b2b.jpg
 • b2d.jpg
 • b2e.JPG
 • b2f(.JPG
 • b2f.jpg
 • b2z.jpg
 • d1JPG.jpg
 • d2.JPG
 • d3.jpg
 • IMG_5566.JPG
 • IMG_7681.JPG
 • IMG_7702.JPG
 • IMG_7921.JPG
 • IMG_7926.JPG
 • IMG_8048.jpg
 • z1JPG.jpg

Kwaliteit als prioriteit

Coby Wille heeft voor haar praktijk Integratieve Kinder- en Jongerentherapie in 2021 een eigen kwaliteitssysteem opgezet. Er is rekening gehouden met de normen van de aanbestedende gemeenten, het programma van eisen, het JIJ-kader, de Governance code en de (jeugd-)zorginspectie. Het kwaliteitshandboek is de basis van het kwaliteitssysteem. Het systeem is niet statisch. Documenten en formulieren die gebruikt worden, worden in dit document benoemd en daar wordt naar verwezen. Het kwaliteitssysteem wordt getoetst door een externe en onafhankelijke partij. Coby Wille kiest nadrukkelijk voor een partij die IRCA-gecertificeerd is en voldoende ervaring heeft met het afnemen van audits. Meer weten? Vraag gerust.

Verwijsindex (VIF)/Meldcode

Indien ik als therapeut zorgen heb omtrent de veiligheid van de cliënt ga ik met de ouders in gesprek. Indien nodig heb ik de bevoegdheid een signaal binnen de verwijsindex af te geven of melding te doen bij Veilig Thuis.

Waarom een verwijsindex?
Met de verwijsindex gaan organisaties beter samenwerken. Ouders hoeven niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet weten en daardoor op verschillende manieren met het gezin aan het werk gaan.

Waarom een meldcode?
De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

AVG/Privacy 

In 2018 is de AVG aangescherpt. Dit houdt in dat ik privacygevoelige gegevens bescherm en in het mailverkeer geen namen van kinderen en BSN met u uitwissel. Via “zorgmail” kan er veilig mail verzonden worden.  Ik ben verplicht cliënt gegevens 15 jaar na het 18de levensjaar van de cliënt in een afgesloten of beveiligde digitale opslag te bewaren. Na 15 jaar worden deze gegevens vernietigd. Video opnames ten behoeve van de therapie kunnen in overleg na beëindiging van het traject vernietigd worden. Bij het invullen van de intakepapieren vraag ik u ook het privacydocument te ondertekenen. 

Aansprakelijkheid en klachtrecht
    
Mocht u een klacht hebben over de therapie, de therapeut, de contacten, dan nodig ik u uit om hierover in gesprek te gaan. Indien dit niet afdoende is, kunt u zich richten tot de VIT, zij zorgen ervoor dat u via de SCAG gehoord en gezien wordt, teneinde tot een voor alle partijen passende oplossing te komen. Uiteindelijk komen we er samen uit. Het belang van uw kind staat daarin altijd voorop. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103223R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).

Betalingsvoorwaarden

Indien u na een betalingsherinnering niet binnen de gestelde termijn tot betaling overgaat, is er overleg tot betalingsuitstel of -spreiding mogelijk. Mocht u hierin niet kunnen voldoen, neemt u dan contact met me op om te voorkomen dat er een incasso noodzakelijk is.

Coby Wille

Wommelserweg 9
8804 NK Tzum
 

Contact

Mobiel: 06-10609013
Email: info@cobywille.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
van 09:00 - 17:00 uur

Momenteel is er geen wachttijd.

Registratie

KVK: 51361264
AGB: pr. 90055924 zv. 90047337 
VIT Nmr: 41012A                        
BCZ Nmr: 103223R